Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

homogenita a izotropie polí meteorologických veličin
pole meteorologických veličin je homogenní a izotropní, jestliže jeho stř. hodnota je konstantní a korelační funkce závisí jen na vzdálenosti bodů pole. Tato zjednodušující vlastnost se používá při formulaci algoritmů numerické analýzy.
angl: homogeneity and isotropy of meteorological element fields slov: homogenita a izotropnosť polí meteorologických veličín něm: Homogenität und Isotropie der Felder von meteorologischen Größen f rus: однородность и изотропия метеорологических полей  1993-a3
podpořila:
spolupracují: