Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

maximum absolutní měsíční
nejvyšší hodnota z měsíčních maxim meteorologického prvku zaznamenaná na met. stanici nebo v určité oblasti v daném kalendářním měsíci za dlouholeté období, zpravidla však od počátku měření. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 lednové abs. maximum teploty vzduchu 16,7 °C (z 10. 1. 1991). Viz též amplituda absolutní měsíční.
angl: absolute monthly maximum of meteorological element slov: absolútne mesačné maximum rus: абсолютный месячный максимум метеорологического элемента něm: absolutes Monatsmaximum n  1993-b3
podpořila:
spolupracují: