Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

značka časová
čárka vytvořená meteorologickým pozorovatelem na záznamu meteorologického registračního přístroje. Označuje okamžik, kdy byl čten údaj základního přístroje na met. stanici, podle něhož se má opravit údaj registračního přístroje.
angl: time-mark; slov: časová značka; něm: Zeitmarke f; rus: отметка времени  1993-a1
podpořila:
spolupracují: