Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

značka časová
čárka vytvořená meteorologickým pozorovatelem na záznamu meteorologického registračního přístroje. Označuje okamžik, kdy byl čten údaj základního přístroje na met. stanici, podle něhož se má opravit údaj registračního přístroje.
angl: time-mark slov: časová značka něm: Zeitmarke f rus: отметка времени  1993-a1
podpořila:
spolupracují: