Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

faktor dešťový
tradiční, avšak nevhodné označení pro některé indexy humidity.
angl: rain factor slov: dažďový faktor něm: Regenfaktor m fr: facteur pluviométrique m rus: фактор осадков (дождя)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: