Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zaměřovač bouřek
angl: lightning recorder; slov: zameriavač búrok; něm: Blitzzähler; rus: пеленгатор гроз, региистратор молниий  1993-a3
podpořila:
spolupracují: