Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tření turbulentní
angl: eddy friction, turbulent friction slov: turbulentné trenie něm: turbulente Reibung f rus: турбулентное трение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: