Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

reprezentativnost v meteorologii
slov: reprezentatívnosť v meteorológii; něm: Geltungsbereich m, Repräsentativität f; rus: репрезентативность в метеорологии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: