Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Rossbyho
angl: Rossby formula; slov: Rossbyho vzorec; něm: Rossby-Formel f; rus: формула Россби  1993-a1
podpořila:
spolupracují: