Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

půda nasycená
nesprávný název pro půdu s rel. vysokým obsahem vody, který se blíží max. vodní kapacitě půdy po nadměrném zavlažení shora srážkami.
angl: saturated soil; slov: nasýtená pôda; něm: gesättigter Boden m; rus: насыщенная почва  1993-a1
podpořila:
spolupracují: