Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

činnost sluneční
angl: solar activity slov: slnečná činnosť něm: Sonnenaktivität f rus: солнечная активность fr: activité solaire f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: