Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

orsure
[orsýr] – místní název pro mistral, pokud pronikne nad Lví záliv při již. pobřeží Francie.
slov: orsure; rus: орсюр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: