Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška tlakoměru nadmořská
nadmořská výška senzoru tlakoměru; u dříve používaných rtuťových tlakoměrů nadm. výška nulového bodu stupnice těchto tlakoměrů.
angl: height of barometer above mean sea level slov: nadmorská výška tlakomeru něm: Barometerhöhe f, Höhe des Barometers f rus: высота барометра  1993-b3
podpořila:
spolupracují: