Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

UV dozimetr
syn. dozimetr kolorimetrický – dříve používaný jednoduchý přístroj pro měření ultrafilového záření podle změny barvy kapaliny (leukosulfitu fuchsinu) vystavené slunečnímu záření. Viz též měření záření.
angl: UV dosimeter; slov: UV dozimeter; něm: UV-Dosimeter n; rus: УФ дозиметр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: