Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

geneze klimatu
syn. utváření klimatu – vývoj klimatu vedoucí k vytvoření a udržování určitých atm. podmínek na Zemi jako celku nebo v jednotlivých částech Země v důsledku spolupůsobení různých klimatických faktorů. Ty se při genezi klimatu uplatňují rozdílně v závislosti na jeho měřítku, vyjádřeném kategorizací klimatu.
slov: genéza klímy rus: климатообразование, формирование климата fr: genèse du climat f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: