Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plocha izopyknická
syn. hladina izopyknická – v meteorologii plocha konstantní hustoty (měrné hmotnosti) vzduchu. Je současně plochou izosterickou. Průsečnice izopyknické plochy s libovolnou jinou plochou se nazývá izopykna.
angl: isopycnic surface slov: izopyknická plocha rus: изопикническая поверхность něm: isopykne Fläche f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: