Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásmo slyšitelnosti
oblast, v níž je slyšitelný zvuk od vzdáleného zdroje. Viz též šíření zvuku v atmosféře.
angl: zone of audibility slov: pásmo počuteľnosti něm: Hörbarkeitszone f rus: зона слышимости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: