Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška geodynamická
angl: geodynamic height; slov: geodynamická výška; něm: geodynamische Höhe f; rus: геодинамическая высота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: