Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izohypsa
obecně izolinie spojující místa stejných hodnot nadm. výšky (vrstevnice), popřípadě převýšení oproti jiné hladině. Izohypsy jsou zakreslovány po smluvených intervalech. V meteorologii se používají absolutní a relativní izohypsy. Viz též mapa izohyps, izalohypsa.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a ὕψος [hypsos] „výška, vrchol“.
angl: contour line, isohypse; slov: izohypsa; něm: Isohypse f; rus: изогипса  1993-a2
podpořila:
spolupracují: