Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohypsa
obecně čára spojující místa stejných hodnot nadm. výšky. Isohypsy jsou zakreslovány po smluvených intervalech. V meteorologii se používají absolutní a relativní izohypsy. Viz též mapa izohyps, izobara, izalohypsa.
angl: contour line, isohypse slov: izohypsa něm: Isohypse f rus: изогипса  1993-a2
podpořila:
spolupracují: