Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram Stüveho
druh termodynamického diagramu používaný k vyhodnocování aerologických měření a při analýze termodyn. stavu atmosféry. Na ose x je vynesena lineární stupnice teploty vzduchu T po 1 °C v rozsahu +40 až –80 °C, na ose y tlak vzduchu v exponenciální závislosti pκ (κ = 0,286) v rozsahu od 1050 hPa do 10 hPa. Suché adiabaty svírají s izotermami úhel 45°, nasycené adiabaty jsou mírně obloukovitě zakřiveny. Izolinie měrné vlhkosti neboli izogramy (g.kg–1) jsou zakresleny čárkovaně jako nejvíce vzpřímené křivky. Stüveho diagram dále obsahuje stupnici pro vynášení poměrné vlhkosti, stupnici výšky a jiné pomocné stupnice.
Pravoúhlý souřadnicový systém teploty a tlaku vzduchu s většinou přímkových nebo málo zakřivených dalších izolinií, jakož i úhel mezi adiabatami a izotermami blízký 45°, umožňují výhodně analyzovat pomocí Stüveho diagramu teplotní zvrstvení atmosféry; Stüveho diagram je proto v met. službách často používaným aerologickým diagramem, přestože není energetickým diagramem. Jeho autorem je něm. meteorolog G. Stüve (1888–1935). Stüveho diagram se někdy slangově nazývá „Stüvegram“.
angl: Stüve diagram slov: Stüveho diagram něm: Stüve-Diagramm n rus: диаграмма Штюве fr: diagramme de Stüve m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: