Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra horní
syn. atmosféra vysoká – nejednoznačné označení vnější části atmosféry Země. které v některých pracích odpovídá heterosféře, v jiných ionosféře, případně části atmosféry nad stratopauzou nebo dokonce celé vrstvě atmosféry nad tropopauzou. Viz též členění atmosféry vertikální.
angl: upper atmosphere slov: horná atmosféra něm: hohe Atmosphäre f fr: haute atmosphère f rus: верхняя атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: