Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra horní
syn. atmosféra vysoká – nejednoznačné označení vnější části atmosféry Země. které v některých pracích odpovídá heterosféře, v jiných ionosféře, případně části atmosféry nad stratopauzou nebo dokonce celé vrstvě atmosféry nad tropopauzou. Viz též členění atmosféry vertikální.
angl: upper atmosphere; slov: horná atmosféra; něm: hohe Atmosphäre f; fr: haute atmosphère f; rus: верхняя атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: