Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra vysoká
v současné době v meteorologické literatuře ne zcela jednoznačný pojem. Často se vysoká atmosféra ztotožňuje zhruba s heterosférou nebo s ionosférou až po nejvyšší hladiny představující přechod v meziplanetární prostor. Někteří, zejména starší autoři však považují za vysokou atmosféru celou vrstvu atmosféry nad tropopauzou.
angl: high atmosphere slov: vysoká atmosféra něm: hohe Atmosphäre f rus: верхняя атмосфера fr: haute atmosphère f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: