Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemometr kontaktový
miskový nebo lopatkový anemometr, v němž se mžikově uzavírá el. kontakt po určitém konstantním počtu otáček rotujícího čidla. Uzavření kontaktu bývá indikováno pomocí světelných nebo zvukových signálů. Doba mezi dvěma po sobě následujícími signály se měří stopkami nebo jsou el. impulzy zaznamenávány na registrační válec s konstantní rotační rychlostí. Jde o přístroj, který se už v současném meteorologickém provozu nepoužívá.
angl: contact-cup anemometer slov: kontaktový anemometer něm: Kontaktanemometer n fr: anémomètre à contacts m rus: контактный анемометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: