Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osvětlení denní
osvětlení zemského povrchu a předmětů na Zemi i v atmosféře přímým a rozptýleným slunečním světlem. Měří se v luxech [lx].
angl: daily illumination, intensity of daylight; slov: denné osvetlenie; něm: Tageshelligkeit f; rus: дневная освещенность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: