Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

osvětlení denní
osvětlení zemského povrchu a předmětů na Zemi i v atmosféře přímým a rozptýleným slunečním světlem. Měří se v luxech [lx].
angl: daily illumination, intensity of daylight slov: denné osvetlenie něm: Tageshelligkeit f rus: дневная освещенность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: