Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

voda v atmosféře
nejvíce zastoupená chemická sloučenina v atmosféře Země. Její podíl na objemu hydrosféry je necelých 0,001 %, což by v kapalném skupenství představovalo 1,3.1013 m3 vody, tedy vrstvu na zemském povrchu o výšce cca 25 mm. Voda se v atmosféře vyskytuje ve všech třech skupenstvích, tzn. ve formě vodní páry i částic kapalné vody a ledu. Mezi skupenstvími dochází k fázovým přechodům, viz výpar a mrznutí kapalné vody, kondenzace vodní páry a její depozice, tání sněhu nebo ledu a jeho sublimace. Voda v atmosféře se tak významně podílí na hydrologickém cyklu. Viz též voda přechlazená, mikrofyzika oblaků a srážek.
angl: water in atmosphere slov: voda v atmosfére rus: вода в атмосфере  1993-a3
podpořila:
spolupracují: