Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploměr manometrický
kapalinový teploměr, jehož čidlem je ocelová nádobka naplněná rtutí (kapalinou) a spojená kapilárním vedením s Bourdonovou trubicí, sloužící jako indikátor tlakových změn v nádobce.
angl: mercury in steel thermometer; slov: manometrický teplomer; něm: manometrisches Thermometer n; rus: манометрический термометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: