Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr manometrický
kapalinový teploměr, jehož čidlem je ocelová nádobka naplněná rtutí (kapalinou) a spojená kapilárním vedením s Bourdonovou trubicí, sloužící jako indikátor tlakových změn v nádobce.
angl: mercury in steel thermometer slov: manometrický teplomer něm: manometrisches Thermometer n rus: манометрический термометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: