Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ovlhnutí
v meteorologii souvislý vodní povlak na předmětech, např. kamenech nebo částech vegetace, zpravidla v blízkosti zemského povrchu. Příčinou vzniku ovlhnutí mohou být padající nebo usazené atm. srážky. Doba trvání ovlhnutí je významná v zemědělství jako jedna z podmínek pro výskyt závažných rostlinných chorob, zejména plísní. Měří se ovlhoměrem nebo registrátorem ovlhnutí.
angl: moistening; slov: ovlhnutie; něm: Befeuchtung f, Anfeuchten n; rus: жидкий налет  1993-a3
podpořila:
spolupracují: