Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prostředí přírodní
část materiálních činitelů životního prostředí, kterou vytvářejí biotické i abiotické složky přírody. Abiotickými složkami přírodního prostředí jsou atmosféra, hydrosféra a litosféra, biotickou složkou je biosféra; pedosféra se považuje obvykle za průnik abiotické a biotické složky přírodního prostředí. Předmětem zájmu meteorologie je ta část přírodního prostředí, pro niž jsou významné atm. jevy a děje. Protikladem přírodního prostředí je umělé životní prostředí, jehož složkami jsou uměle vytvořené objekty. Viz též potenciál krajiny klimatický.
angl: natural environment slov: prírodné prostredie něm: natürliche Umgebung f rus: природная окружающая среда  1993-a1
podpořila:
spolupracují: