Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

transformace vzduchové hmoty
postupná změna vlastností a charakteristik vzduchové hmoty při jejím přemístění do geografických oblastí, ve kterých není v tepelné a radiační rovnováze s podkladem. Rozeznává se transformace vzduchové hmoty absolutní a relativní. Podle dějů, které transformace vzduchové hmoty způsobují, se někdy rozlišuje transformace vzduchové hmoty dynamická, orografická a radiační. V užším slova smyslu rozumíme pod pojmem transformace vzduchové hmoty jen lokální časové změny teploty bez zahrnutí horizontální advekce teploty.
angl: air mass transformation slov: transformácia vzduchovej hmoty něm: Luftmassentransformation f rus: трансформация воздушной массы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: