Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hypsometr
syn. hypsotermometr – přístroj, který byl dříve užíván ke stanovení tlaku vzduchu měřením teploty bodu varu vody nebo jiných kapalin. V hypsometru se měří teplota páry vystupující z hladiny vroucí kapaliny. Bod varu závisí na aktuálním tlaku vzduchu. Hypsometr je snadno přenosný a proto býval užíván také k barometrickému zjišťování nadm. výšek, především v horských a těžko dostupných oblastech. Odtud je odvozen i název přístroje.
angl: hypsometer slov: hypsometer něm: Hypsometer n rus: гипсометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: