Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konfluence
vlastnost pole větru charakterizovaná sbíhavostí proudnic. Někdy se nesprávně zaměňuje s konvergencí proudění. Viz též čára konfluence, pole deformační, difluence.
Termín pochází z pozdnělat. confluentia „stékání, spojování“, odvozeného od confluere „stékat se, sbíhat se“ (z předpony con- s významem „s“ a fluere „téci, plynout“).
angl: confluence; slov: konfluencia; něm: Konfluenz f; rus: конфлюэнция, сходимость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: