Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bríza jezerní
slabší obdoba mořské brízy na jezerech nebo jiných velkých vodních nádržích. Výraznost jezerní brízy závisí nejen na velikosti, nýbrž i na hloubce vodní nádrže. Mělké nádrže se totiž v létě poměrně rychle ohřívají, a tím se zmenšuje rozdíl teplot mezi souší a povrchem vodní plochy. Jezerní bríza je pozorována např. na Oněžském a Ladožském jezeře, na Velkých jezerech Sev. Ameriky apod. Viz též cirkulace brízová.
angl: lake breeze; slov: jazerná bríza; něm: Seewind m; fr: brise de lac f; rus: озерный бриз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: