Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatolog
pracovník kvalifikovaný pro práci v klimatologii. Viz též meteorolog.
Termín se skládá ze slova klima a z řec. komponentu -λoγος [logos] „vědec“.
angl: climatologist; slov: klimatológ; něm: Klimatologe m; rus: климатолог  1993-a1
podpořila:
spolupracují: