Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření odražené
angl: reflected radiation slov: odrazené žiarenie rus: отраженная радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: