Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření odražené
angl: reflected radiation slov: odrazené žiarenie něm: Reflexstrahlung f, reflektierte Strahlung f rus: отраженная радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: