Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evaporimetrie
obor zabývající se měřením výparu a jeho metodikou. Viz též hygrometrie, ombrometrie.
Termín se skládá ze slova evaporace a řec. -μετρία [-metria] „měření“.
angl: atmidometry, atmometry; slov: evaporimetria; něm: Evaporimetrie f; fr: atmidométrie f, évaporométrie f, atmométrie f; rus: эвапориметрия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: