Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

evaporimetrie
obor zabývající se měřením výparu a jeho metodikou. Viz též hygrometrie, ombrometrie.
Termín se skládá ze slova evaporace a řec. -μετρία [-metria] „měření“.
angl: atmidometry, atmometry slov: evaporimetria něm: Evaporimetrie f fr: atmidométrie f, évaporométrie f, atmométrie f rus: эвапориметрия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: