Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

MSG
Meteosat druhé generace (Meteosat Second Generation). Viz též Meteosat.
angl: MSG slov: MSG rus: Метеосат (MSG) něm: MSG  2014
podpořila:
spolupracují: