Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

MSG
(Meteosat Second Generation, Meteosat druhé generace) [emesdží] – série čtyř geostacionárních družic Meteosat vypouštěná postupně v období 2002 až 2015. Hlavním přístrojem na jejich palubě je radiometr SEVIRI.
angl: MSG; slov: MSG; něm: MSG; rus: MSG  2014
podpořila:
spolupracují: