Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo Prandtlovo
poměr v/a, kde v je kinematický koeficient vazkosti a a koeficient teplotní vodivosti. V meteorologii se však spíše používá turbulentní analog Prandtlova čísla zavedený jako poměr koeficientu turbulentní difuze pro hybnost ku koeficientu turbulentní difuze pro teplo. Viz též kritéria podobnostní.
angl: Prandtl number slov: Prandtlovo číslo něm: Prandtl-Zahl f rus: число Прандтля fr: nombre de Prandtl m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: