Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soumrak občanský
fáze soumraku, nastávající po západu nebo před východem Slunce, kdy střed slunečního disku není více než 6° pod geometrickým obzorem. V této době je obvykle možno venku za jasného počasí konat běžné práce, resp. číst běžný tisk bez umělého osvětlení. V Česku trvá občanský soumrak v době kolem rovnodennosti asi 30 minut, v době kolem slunovratů asi 50 minut.
angl: civil twilight; slov: občiansky súmrak; něm: bürgerliche Dämmerung f; rus: гражданские сумерки  1993-a3
podpořila:
spolupracují: