Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

EUMETNET
(European Meteorological Services Network, Evropská síť meteorologických služeb) – organizace koordinující činnost evropských met. služeb. V rámci jednotlivých programů je řízena činnost v oblasti pozorování, zpracování dat, numerických předpovědí, systému výstrah a výzkumu. V roce 2011 patřilo ke členům EUMETNET 29 evropských zemí včetně České republiky.
angl: EUMETNET; slov: EUMETNET; něm: EUMETNET; fr: EUMETNET m; rus: ЕВМЕТНЕТ  2014
podpořila:
spolupracují: