Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima nivální
angl: nival climate slov: niválna klíma rus: нивальный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: