Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima nivální
angl: nival climate; slov: niválna klíma; rus: нивальный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: