Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jádra sublimační
angl: sublimation nuclei; slov: sublimačné jadrá; něm: Sublimationskerne m; rus: ядра сублимации  1993-a3
podpořila:
spolupracují: