Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

difuzometr
pyranometr měřící v krátkovlnném oboru pouze rozptýlené sluneční záření; je opatřen stínidlem ve tvaru prstence, posuvného ve směru rovnoběžném se zemskou osou nebo pohyblivým stínícím kotoučem, který zabraňuje dopadu přímého slunečního záření na čidlo. Jako difuzometr může být použit v podstatě každý pyranometr s vodorovným čidlem obráceným vzhůru po doplnění příslušným stínidlem.
Termín se skládá z lat. diffusio „rozprostření, rozptýlení“ a z řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: diffusiometer; slov: difúzometer; něm: Diffusiometer n; fr: diffusiomètre m, diffusomètre m; rus: диффузометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: