Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

difuzometr
pyranometr měřící v krátkovlnném oboru pouze rozptýlené sluneční záření; je opatřen stínidlem ve tvaru prstence, posuvného ve směru rovnoběžném se zemskou osou nebo pohyblivým stínícím kotoučem, který zabraňuje dopadu přímého slunečního záření na čidlo. Jako difuzometr může být použit v podstatě každý pyranometr s vodorovným čidlem obráceným vzhůru po doplnění příslušným stínidlem.
angl: diffusometer slov: difúzometer něm: Diffusiometer n rus: пиранометр, диффузометр fr: diffusiomètre m, diffusomètre m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: