Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

evapotranspirace potenciální
celkové množství vody, které se může vypařit z půdy (výpar z půdy) a vegetačního krytu (transpirace rostlin) při nasycení půdy vodou nebo při sněhové pokrývce. V přírodních podmínkách potenciální evapotranspirace zpravidla převyšuje evapotranspiraci aktuální. Pojem zavedl C. W. Thornthwaite (1948), který potenciální evapotranspiraci využíval k vyjádření humidity klimatu.
angl: potential evapotranspiration rus: возможное суммарное испарение něm: potentielle Evapotranspiration f fr: évapotranspiration potentielle f, potentiel d'évaporation m slov: potenciálna evapotranspirácia  1993-a2
podpořila:
spolupracují: