Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termoskop
nejstarší přístroj k indikaci teplotních změn (tepelných stavů), předchůdce teploměru. Vzduchový termoskop popsal a používal již Heron Alexandrejský. Koncem 16. stol. sestrojil "skleněný" termoskop Galileo Galilei. Viz též anemoskop, hygroskop, termobaroskop.
Termín se skládá z řec. θερμός [thermos] „teplý, horký“ a σκοπεῖν [skopein] „pozorovat, zkoumat“.
angl: thermoscope; slov: termoskop; něm: Thermoskop n; rus: термоскоп  1993-a1
podpořila:
spolupracují: