Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deprese závětrná
angl: lee depression slov: záveterná depresia něm: Leezyklone f rus: подветренная депрессия fr: dépression sous le vent f, thalweg orographique m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: