Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

trvání slunečního svitu astronomicky možné
časový interval od východu do západu Slunce vzhledem k ideálnímu obzoru, na němž se nevyskytují žádné překážky, které by zkracovaly sluneční svit. Závisí jen na zeměp. š. místa pozorování a roč. době a představuje maximálně možný sluneční svit v daném místě.
angl: astronomic sunshine duration slov: astronomicky možné trvanie slnečného svitu něm: astronomisch mögliche Sonnenscheindauer f rus: астрономически возможная продолжительность солнечного сияния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: