Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona termicky symetrická
anticyklona, v níž jsou malé teplotní rozdíly v horiz. směru mezi jejími jednotlivými částmi. Termicky symetrické anticyklony jsou především kvazistacionární anticyklony, které mohou být teplé nebo studené; teplé jsou subtropické anticyklony; do studených lze zahrnout arktickou a antarktickou anticyklonu a dále pak všechny kontinentální anticyklony.
angl: thermal symmetric anticyclone slov: termicky symetrická anticyklóna něm: thermisch symmetrische Antizyklone f fr: anticyclone cyclone à cœur chaud/froid symétrique m rus: термически симметричный антициклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: