Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

raketa meteorologická
raketa určená pro met. měření v horních vrstvách atmosféry. Speciálními přístroji instalovanými na raketě se měří tlak vzduchu, teplota vzduchu, složení vzduchu, kosmické záření, magnetické pole Země, sluneční spektrum atd. Z trajektorie met. rakety se určuje výškové proudění, někdy se teplota vzduchu vyčísluje na zákl. změřeného tlaku a složení vzduchu. Přístroje se obvykle umísťují v hlavici rakety (nazývané často jako „raketová sonda“), která se po výstupu a odpojení od těla rakety snáší na padáku. Údaje se registrují nebo předávají z rakety rádiovými signály.
angl: meteorological rocket slov: meteorologická raketa něm: meteorologische Rakete f, Wetterrakete f rus: метеорологическая ракета  1993-a3
podpořila:
spolupracují: