Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

raketa meteorologická
raketa určená pro raketovou, popř. raketo-balonovou sondáž atmosféry, a to především jejích vyšších vrstev. Speciálními přístroji instalovanými na raketě se měří tlak vzduchu, teplota vzduchu, složení vzduchu, kosmické záření, magnetické pole Země, sluneční spektrum atd. Z trajektorie met. rakety se určuje výškové proudění, někdy se teplota vzduchu vyčísluje na zákl. změřeného tlaku a složení vzduchu. Přístroje se obvykle umísťují v hlavici rakety (nazývané často jako raketová sonda), která se po výstupu a odpojení od těla rakety snáší na padáku. Údaje se registrují nebo předávají z rakety rádiovými signály.
angl: meteorological rocket; slov: meteorologická raketa; něm: meteorologische Rakete f, Wetterrakete f; rus: метеорологическая ракета  1993-a3
podpořila:
spolupracují: