Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklus klimatický
skutečný nebo předpokládaný rytmus hodnot klimatických prvků v sekulárních pozorováních. Viz též rytmy povětrnostní, perioda, periodicita.
angl: climatic cycle slov: klimatický cyklus něm: Klimazyklus m fr: oscillation climatique f rus: климатический цикл  1993-a1
podpořila:
spolupracují: