Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklus klimatický
skutečný nebo předpokládaný rytmus hodnot klimatických prvků v sekulárních pozorováních. Viz též rytmy povětrnostní, perioda, periodicita.
angl: climatic cycle; slov: klimatický cyklus; něm: Klimazyklus m; fr: oscillation climatique f; rus: климатический цикл  1993-a1
podpořila:
spolupracují: