Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

regenerace cyklony
proces, při němž se zpravidla okludovaná cyklona, která se dříve již vyplňovala, začíná znovu prohlubovat. Ve většině případů souvisí regenerace cyklony se zvětšením horizontálních teplotních gradientů v dané oblasti a s narušením teplotní symetrie v oblasti cyklony. Regenerace cyklony probíhá např. při pronikání nové atmosférické fronty do oblasti cyklony, při spojení původní cyklony s mladým cyklonálním útvarem, který vznikl na úseku její studené fronty nebo při vývoji nové cyklony u okluzního bodu. Nové prohlubování již termicky symetrické cyklony, vyvolané orografickými překážkami, se někdy nazývá orografická regenerace cyklony. Viz též prohlubování cyklony.
angl: regeneration of cyclone, regeneration of depression; slov: regenerácia cyklóny; něm: Regeneration einer Zyklone f; rus: регенерация циклона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: