Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izoamplituda
syn. izamplituda – čára spojující místa se stejnou hodnotou amplitudy meteorologického prvku, např. teploty vzduchu. Izoamplitudami je možné znázorňovat plošné rozložení jak abs., tak prům. amplitud met. prvků, nejčastěji prům. roč. amplitudy teploty vzduchu. Viz též izodiafora.
angl: isoamplitude slov: izoamplitúda něm: Isoamplitude f rus: изоамплитуда  1993-a1
podpořila:
spolupracují: