Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fytofenologie
část fenologie zabývající se studiem časového průběhu významných periodicky se opakujících životních projevů rostlin v závislosti na počasí a klimatu. K rostlinným fenologickým fázím (fytofenofázím) patří vzcházení, odnožování, sloupkování, metání, žlutá čili vosková zralost, plná zralost, první listy, všeobecné listění, první květy, všeobecné kvetení, první zralé plody, všeobecné žloutnutí listů a všeobecný opad listů.
Termín se skládá z řec. φυτόν [fyton] „rostlina“ a slova fenologie.
angl: phytophenology slov: fytofenológia něm: Pflanzen-Phänologie f, Phytophänologie f fr: phénologie des plantes f, phytophénologie f rus: фитофенология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: